Tumi Ishi FT01

349,000

𝐋à𝐦 𝐭𝐡ế 𝐧à𝐨 để 𝐤𝐡𝐢ế𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐛ạ𝐧 𝐭ậ𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐡ơ𝐧?

Hãy thử bộ xếp hình cân bằng Tumi Ishi này nhé.
– Những viên Tumi Ishi này được làm bằng gỗ và mô phỏng theo những viên đá tự nhiên xếp chồng lên nhau. Con bạn chỉ việc xếp chúng chồng lên nhau càng cao càng tốt (phải rất tập trung đấy nhé không thì sẽ bị ngã ngay).
– Hãy là NGƯỜI ĐẦU TIÊN sở hữu bộ đồ chơi gỗ mới nhất năm 2020 nhé các bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục: