banner fenditoy1
banner fenditoy2
banner fenditoy3
banner fenditoy
logo fenditoy

FendiToy – Đồ Chơi Phát Triển Trí Tuệ

FendiToy chuyên nghiên cứu và sản xuất đồ chơi phát triển trí tuệ cho bé.
Với phương châm 100% sản xuất Việt Nam và chất lượng Xuất Khẩu Châu Âu.
Vì một thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện

Gỗ tô màu

gỗ tô màu 3
Giảm giá!
349,000 149,000
Giảm giá!
399,000 249,000
Giảm giá!
349,000 249,000
Giảm giá!

Gỗ Tô Màu

Bộ làm toán gỗ

149,000 39,000

Tumi Ishi

Giảm giá!
349,000 299,000
Giảm giá!
499,000 250,000
Giảm giá!
499,000 250,000

Tumi Ishi

Tumi Ishi FT01

349,000

Bàn bi búng

bàn bi búng 3
Giảm giá!
499,000 199,000
Giảm giá!
499,000 299,000
Giảm giá!
299,000 249,000
Giảm giá!
399,000 299,000

mặt trăng cân bằng

mặt trăng cân bằng làm bằng gỗ thông nhật Hinoki
Giảm giá!
349,000 299,000
Giảm giá!
499,000 299,000
Giảm giá!

Mặt Trăng Cân Bằng

Mặt trăng cân bằng FT01

349,000 299,000